Booking

Cornerteateret er først og fremst en produksjons- og visningsarena for aktører i det frie scenekunstfeltet som er medlemmer i Proscen, og for medlemmer av Vestlandske Teatersenter (= “primærbrukere”). Cornerteateret leies også ut til kommersielle aktører, og for disse gjelder egne betingelser. Trykk på bildet du ønsker informasjon om!

 • Ønsker du å leie noen av teatersalene på Cornerteateret? Ta kontakt med Christer Hjelmeland for nærmere informasjon. Vet du at du er medlem i Proscen og kommer inn under subsidierte ordninger tar du kontakt med Proscen.
 • Ønsker du å leie en av VT-prøvesalene i andre etasje på Cornerteateret? Les mer her
 • Medlem av Vestlandske Teatersenter?  kontakt
 • Medlem i Proscen – produsentenhet for scenekunst?  kontakt

BOOKINGMODELL (for Kongesalen)

 • Vestlandske Teatersenter reserverer for egenproduksjoner
 • De resterende ukene (ca 50%) er forbeholdt ”det frie scenekunstfeltet”, og blir fordelt etter søknader to ganger i året
 • Søknadsfrist for bruk av Kongesalen for medlemmer av Proscen er
  1. oktober  og 1. april. (Man søker for 1 år frem i tid.)

  Mer informasjon og søknadsskjema og retningslinjer finnes på Proscens hjemmeside.

 • Søknadsfrist for gjestespill er også lagt til 1. juni og 1. desember, se Proscens hjemmeside.