Dialogmøte med Teaterdrift

Alle som er brukere eller interessert i bruk av huset er ønsket velkommen til dialogmøte med Teaterdrift Cornerteateret har nå…


Alle som er brukere eller interessert i bruk av huset er ønsket velkommen til dialogmøte med Teaterdrift

Cornerteateret har nå vært driftet med økt administrasjon i snart et halvt år. Teaterdrift Bergen AS og daglig leder Marit Eikemo ønsker å komme i tettere dialog med det frie scenekunstfeltet for å finne gode veier sammen for videre drift og riktig utvikling.

Teaterdrift Bergen AS eies av Proscen og Vestlandske Teatersenter som er leietakere på Cornerteateret. For det frie scenekunstfeltet er Cornerteateret en produksjons- og visningsarena som skal bidra til å styrke scenekunsten og generere mer tilgjengelig scenekunst til et Bergens publikum og er avhengig av feltets samarbeid.

Det er en forutsetning for Cornerteateret å være i dialog med feltet for å kunne kartlegge behov og i samarbeid bygge husets profil og tilgjengelighet.

Hva mener du huset trenger?
Hva fungerer ikke?
Hva bekymrer deg for?
Hva skal til for at du som scenekunstner ønsker å bruke dine ressurser i utviklingen av huset?
Har du aldri brukt huset? I såfall diskuterer vi det også.

Møtet skal ha lav terskel for tilbakemeldinger, og forutsetter å se deg der.

AGENDA:
– Cornermodellen: Proscen, Teaterdrift Bergen, Vestlandske Teatersenter
– Økonomiske betingelser for Cornerteaterets eksistens
– Cornerbaren AS
– Scenekunstfeltet i Bergen i førersetet?
– Hvordan bygge et publikum
– Hvordan spisse markedsføringen for alle?
– Hva er interessant for feltet?
– Åpen diskusjon

Camilla Svingen,
Proscen – Produsentenhet for scenekunst

og
Marit Eikemo
Teaterdrift Bergen AS

Ledige stillinger på Vestlandske Teatersenter

15. august 2017

Vestlandske Teatersenter (VT) søker instruktører til Teaterskolen for barn og unge (6 – 20 år) skoleåret 2017 -2018.- Les mer

Sommerteaterkurs i juni (8-13 år)

13. juni 2017

Liker du å spille teater? Er du mellom 8 – 13 år? Meld deg på sommerteaterkurs!- Les mer

Vi sees på Mini Midi Maxi 2017!

21. mai 2017

Vi gleder oss til to hele uker med fantastisk scenekunst for barn og unge.- Les mer