Because…

Bergen entusiastkor med band presenterer konserten Because, med deres favoritter fra 60 -70 og 80 tallet!
Dirigent: Tiri Bergesen Schei
Konfransier og solist. Karina Opdal
Band ledet av Dag Arnesen