Birdface av Runa Borch Solseg

Birdface er en syret, gotisk og monstrøs tekst som arbeider i et sjangeroverskridende univers. Teksten skriver frem et landskap som skifter mellom ulike myter, karakterer og verdensbilder. Birdface forsøker å kollidere med skjebnen! ​
Vi inviterer til lesning av Birdface av Runa Borch Skolseg – en helt egen stemme i det norske scenekunstfeltet vi ikke ville vært foruten. Teksten leses av skuespiller Stine Robin som ser frem til å gi seg i kast med denne uregjerlige materien.