Sviket mot barndommen. Om Gunnar Staalesen, Varg Veum og barnevernet.

Møt Gunnar Staalesen i samtale med Geir Kjell Andersland som nylig har skrevet boka “Sviket mot barndommen”. Boken er, i anledning av at Gunnar Staalesen  og Varg Veum  har rundet sine respektive 70 og 75 år, en hyllest til Staalesens sosial-politiske engasjement  for utsatte barn i forfatterskapet.

I Bukken til havresekken (1977) møter leserne før første gang Varg Veum, sosionomen som ble privatetterforsker. Foruten selve kriminalmysteriet, konfronteres Varg Veum med unge mennesker, nærmest barn, som blir ofre for voksnes svik og overgrep. I årene som har gått har det blitt mange bøker om Varg Veum, og blant disse også noen historier hvor skjebnen til forsømte og sviktede barn, spiller en like stor rolle som oppklaringen av forbrytelsen.

Varg Veums fortid som ansatt i barnevernet preger hans holdninger og verdier i møte med en egoistisk, brutal og kynisk verden. Han velger alltid de svakeste side mot maktmenneskene. Gunnar Staalesen og Varg Veum blir sannhetsvitner for de vergeløse barna.

Forfatter av boka Sviket mot barndomen, Geir Kjell Andersland, er jurist og fylkespolitiker for Venstre. 

Møhlenpris er et sentralt område for handlingen i Bukken til havresekken, og derfor er det naturlig å ha denne boklanseringen på bydelsteateret på Møhlenpris: Cornerteateret


Lørdag: 9. desember klokka 14.00
Gratis inngang