Garage

*English text below*

To menn, en høne og veldig mange maskiner.

På et rotete verksted holder to mekanikere i møkkete kjeledresser til. Med enorm fascinasjon og lidenskap for alt som tikker og går og beveger seg, har de laget maskiner og motorer som kan løse utfordringene de støter på i hverdagen.

De to deler verkstedet med en høne. Hver dag forsyner hun mekanikerne med mat – et nydelig, nylagt egg. Men hva skjer om hønen en dag skulle finne på å legge flere egg, eller plutselig bli helt borte?

Garage er en skitten og humoristisk teaterforestilling om skapertrang og mennesker som kreative vesener. Stykket har ingen dialog, men mye mekanikk som løser hver minste oppgave med store prosesser.

Cirka Teater fra Trøndelag er kjent for et fysisk og visuelt uttrykk, og har skapt en rå forestilling med en annen teaterestetikk enn det som ofte forbindes med barneteater. Her finnes poesien i det stygge og uslepne, ikke i det vakre og rene. Urpremieren i fjor høst høstet en sjelden sekser i Adresseavisen.

«To øyne er på langt nær nok når du prøver å få med deg alt som skjer mot slutten når maskinene på skrotnisseverkstedet samhandler på episk nivå.» – Adresseavisen.

Cirka Teater | Espen Dekko konsept, regi | Martin Smidt komposisjon | Gilles Berger konsept, scenografi | Jenny Hilmo Teig kostymedesign | Silje Michaela Kvalheim koregrafikonsept | Turnéteatret i Trøndelag, Cirka Teater v/Monica Stendahl Rokne produksjon | Gilles Berger, Paal Viken medvirkende

Anbefalt alder: Fra 10 år

Two men, a chicken, and a great many machines.

In a messy workshop, there are two mechanics in dirty overalls. With immense fascination and passion for everything that ticks and moves they have made machines that will solve the challenges they meet in their everyday life.

These two men share their workshop with a chicken. Every day she provides food for the workers: a beautiful fresh egg. But what happens if the chicken should one day suddenly lay several eggs, or suddenly disappear completely?

Garage is a messy and humorous theatre performance about creative fever and humans as creative creatures. There is no dialogue in the play, but plenty of mechanics that solve every little problem in complex processes.

Circa Teater from Trøndelag are known for their physical and visual expression, and have created an awesome performance with theatrical aesthetics that differs from what is often associated with children’s theatre. Here, the poetry lies in the ugly and rough, not in the beautiful and clean. The first performance received a rare six out of six stars in Adresseavisen.

‘One pair of eyes is far from enough when you try to take in all that is happening towards the end, when the machines in the messy workshop interact on an epic level.’ – ADRESSEAVISEN

Cirka Teater | Espen Dekko concept, direction | Martin Smidt composition | Gilles Berger concept, scenography | Jenny Hilmo Teig costume design | Silje Michaela Kvalheim choreography concept | Turnéteatret i Trøndelag, Cirka Teater | by Monica Stendahl Rokne, production | Gilles Berger, Paal Viken performers

Recommended age: From 10 years