Juledryss

Dette er en fellesforestilling hvor alle teaterklassene gir dere et magiske innblikk i hva de jobber med. Hver gruppe har forberedt et innslag som de gleder seg til å fremføre i Kongesalen. For at vi skal få plass til alle de 140 elevene våre, fordeler vi Juledrysset på to dager; torsdag 5. desember og fredag 6. desember.

NB: Barn opp til 5 år som sitter på fanget trenger ikke billett.

Med denne juleforestillingen takker vi for en spennende høst og ønsker små og store god jul.

 

Teaterskolegruppene er fordelt slik: