Landscape of Hate

Landscape of Hate er et multimedieprosjekt som har satt seg det hårete målet å fremme og oppmuntre den offentlige stemmen, i en tid og virkelighet der hevnporno, nettmobbing og hatprat er blitt hverdagsord. Prosjektet rammes inn av et mangfold av dialoger som tar opp hvordan ulike former for hat kan overvinnes.

De første Landscape of Hate-arrangementene fant sted i Canada i fjor, og kombinerte debatter og kunstutstillinger med improvisasjonsbaserte konsertforestillinger. Her mikses elektroniske originalkomposisjoner med lydeksempler, strømmer fra sosiale medier, lydlandskap og video-projeksjoner. Råmaterialet er data hentet fra det åpne internett, research-intervjuer og andre offentlige kilder, og er unike for hver forestilling.

Ved Festspillene i Bergen vil Landscape of Hate-teamet i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet holde en todagers workshop for å skape multimediemateriale, visuell kunst og lydlandskaper som brukes i selve forestillingen. Det blir også en kunstutstilling med tegneserier fra norsk-dansk-eritreiske Josef Yohannes og hans The Urban Legend – verdens første afrikanske superhelt i tegneserieform – og det kanadiske prosjektet Learning to Hate av Jason Wallin og Jessie Beier.

Kvelden begynner med en diskusjon ledet av Landscape of Hate-skaper Vivek Venkatesh, som også er i formannskapet for en UNESCO-komité for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I panelet er tegneserieskaperen Josef Yohannes, den danske menneskerettighets- og nettaktivisten Emma Holten og den kanadiske ambassadøren til Norge, Artur Wilczynski.

Europapremiere

Vivek Venkatesh komponist, kurator, vokal, improvisert støy, innhenting av lydklipp fra sosiale medier, naturopptak, lydlandskap | David Hall visuell kunst | Jason Wallin, Owen Chapman, DJ softcoresoft, DJ anabasine komponist, DJ, improvisasjon

Språk: Spilles på engelsk

Annet: Konsertforestillingen innledes med en paneldebatt.

 

Confrontation and improvisation in the destructive world of online trolls.

Landscape of Hate is an improvised multimedia project that promotes and encourages the public voice, in a time and reality where revenge pornography, online bullying and hate speech have become commonplace. The project is influenced by a multitude of dialogues that address how different forms of hatred can be overcome.

Landscape of Hate events combine debates and art exhibitions with improvisation-based concert performances. Here, electronic original compositions are mixed with sound samples, content from social media, soundscapes and video projections. The raw material is data obtained from the open internet, research interviews and other public sources, and is unique to each performance.

At the Bergen International Festival, the Landscape of Hate team, in collaboration with Høgskolen på Vestlandet, will hold a two-day workshop to create multimedia material, visual art and soundscapes used in the performance itself. There will also be an art exhibition featuring cartoons from Norwegian-Danish-Eritrean Josef Yohannes and his The Urban Legend – the world’s first African superhero in comic book form – and the Canadian project Learning to Hate, created by Jason Wallin and Jessie Beier.

The evening begins with a discussion led by Landscape of Hate creator Vivek Venkatesh, who also works on the prevention of radicalization and violent extremism as a UNESCO co-Chair. The panel is the cartoonist Josef Yohannes, the Danish human rights and internet activist Emma Holten and Canadian ambassador to Norway, Artur Wilczynski.

European premiere

Vivek Venkatesh composer, curator, vocals, soundscape | David Hallvisual artist | Jason Wallin, Owen Chapman, DJ anabasine, DJ softcoresoft composer, DJ, improvisation

Language: Performed in English