Pur Jazz Kompani

Med kompaniet PUR ønsker Ane og Step In Dansestudio å gi unge talenter
en seriøst og proffesjonell arena til utvikling. Vi ønsker å kunne tilby
trening på høyt nivå, med tett oppfølging, hvor man får kjent på
utfordinger og utviklet seg. Kompaniet jobber målrettet mot en egen forestilling, og mot å være ett
kompaniet preget av kvalitet, proffesjonalitet, talent og ekte autentisk
jazz.