Quotes

Spytt i Panne Teater presenterer sin nye produksjon Quotes på Cornerteateret. Om tanker, følelser, og om søken etter sann identitet:
“Rule your mind or it will rule you”.

Quotes handler om mennesker. Og hvordan alt påvirker påvirker hverandre gjensidig. Hvor mye makt har en tanke? Hvor sterk er en følelse? Hvordan styrer de livene våre? I Johanne Eikehaug Adriansen sin tankevekkende verden basert på ulike Buddha Quotes smelter inspirasjon og ideer sammen. En avantgardeinspirert forestilling som egentlig bare handler om oss selv.