Svaghetens parti av Felicia Mulinari / Bergen Dramatikk Festival

SVAGHETENS PARTI av Felicia Mulinari presenteres på Bergen Dramatikkfestival i en filmatisering regissert av Saga Gärde, fremført av Sandra Medina.
SVAGHETENS PARTI er en poetisk beretning om smerte og sykdom. Er det et kjærlighetsbrev eller en medlemssøknad til Svakhetens parti?, åpner teksten med å spørre. Med stykket undersøker Felicia Mulinari ulike idéer, utfordringer og muligheter knyttet til svakhet – både som en kroppslig tilstand og en måte å motta omsorg på. Gjennom lyriske beskrivelser fremstilles enkeltstemmer og kroppslige erfaringer, så vel som et kollektiv av syke. Teksten skisserer en slags svakhetens organisering i form av en telefonkø. Slik veksler teksten mellom det helt intime, og et system hvor vi må stå i kø for å få omsorg. Mulinari byr på poengterte refleksjoner rundt svakhetens vilkår, både på politisk, eksistensielt og fysisk nivå. Underveis aner man en oppfordring til kollektive tanker om svakhet som noe som kan styrke vårt medmenneskelige ansvar.
Produksjonen er utviklet for programserien Amfi, som har som mål å utvikle og utfordre svensk samtidsdramatikk ved å la litterære stemmer skrive for scenen. Filmen kom til som følge av korona-situasjonen, da de planlagte visningene på ulike teatre i Sverige ble umulige. På grunn av karantenekravene er det heller ikke mulig for Cornerstone å vise forestillingen live i Bergen, men vi er desto gladere for å ha filmatiseringen på programmet.