PROSJEKTSTILLING SOM FESTIVALSJEF

SceneFolk søker en person med bred og relevant erfaring, klar for å være med i etableringen av Norway Fringe Festival.


Festivalpiloten blir arrangert fra 20 til 23.september 2017.  Prosjektperioden er fra 1. mars til 31. oktober med mulighet for forlengelse. Arbeidssted Bergen. 

Ønskede kvalifikasjoner:
* Arrangørkompetanse og prosjektplanlegging gjerne med produsenterfaring
* Erfaring med tekniske avklaringer/ridere
* Kontraktering
* Erfaring med arenautvikling
* Administrativ erfaring, stor arbeidskapasitet og organisatoriske evner
* Bruk av sosiale medier
* Gode datakunnskaper
* God økonomiforståelse: regnskap og budsjett
* God muntlig og skriftlige engelsk kunnskap
* Nettverk innen kunst og kultur.

Arbeidsoppgaver:
* Planlegging og teknisk/praktisk gjennomføring av festival.
* Kuratere, program, logistikk, budsjett etc.
* Arenaavklaringer – både de opplagte men også de alternative scenene.
* Klargjøring og tilbakeføring, sikkerhet og publikumskapasitet.
* Aktiv kontakt ut mot det norske frie scenefeltet
* Søke nye arbeidspartnere og samarbeidspartnere

Festivalsjef skal bygge opp et team av frivillige og andre nødvendige funksjoner i forbindelse med selve gjennomføringen av festivalen. Stillingen krever en person som evner å jobbe selvstendig og disiplinert i hektiske perioder. Ukurant arbeidstid må påregnes. Festivalsjef rapporterer til prosjektgruppen i Norway Fringe Festival. Erfaring med festivalarbeid er nødvendig. Personen må være utadvendt og uredd i forhold til å kommunisere med alle slags mennesker.

Søknadsfrist 27. januar.
For øvrige spørsmål send mail eller ring Tlf: +47 55 30 21 44.
Søknad med CV sendes til jeanette@teatersenter.no

 

SceneFolk ble etablert høsten 2015 av partnerne Vestlandske Teatersenter, Hålogaland Amatørteaterselskap, 
Norsk Revyfaglig Senter og Buskerud Teater. SceneFolk skal motivere aktører innen det frivillige scenekunstfeltet, både profesjonelle aktører som jobber inn mot amatørteaterfeltet og amatørene som deltar. Vi skal legge til rette for nettverksbygging og skaperglede! Vi skal representere delingskultur og mener samarbeid er den viktigste faktoren for at SceneFolk skal fungere på en god og fremtidsrettet måte. Dette vil igjen kunne føre amatørteaterfeltet videre og skape et kunstnerisk utviklingspotensiale innen teater, revy, dans, musikk og visuell kunst både for den profesjonelle aktøren og amatør aktøren.

Ledige stillinger på Vestlandske Teatersenter

15. august 2017

Vestlandske Teatersenter (VT) søker instruktører til Teaterskolen for barn og unge (6 – 20 år) skoleåret 2017 -2018.- Les mer

Sommerteaterkurs i juni (8-13 år)

13. juni 2017

Liker du å spille teater? Er du mellom 8 – 13 år? Meld deg på sommerteaterkurs!- Les mer

Vi sees på Mini Midi Maxi 2017!

21. mai 2017

Vi gleder oss til to hele uker med fantastisk scenekunst for barn og unge.- Les mer