Hvem er vi

– Om cornerteateret

CornerÅpning1040x800Cornerteateret er en totalarena for produksjon og visning av teater, og et kreativt scenehus for barn og unge. Teaterhuset er et samlingspunkt for hele det frie og det frivillige scenekunstmiljøet i Bergensregionen, og dekker et bredt spekter av de behov som er knyttet til produksjonstekniske og administrative oppgaver. Målet er å legge til rette for et større aspekt av aktiviteter, som konferanser, kurs, undervisning og lignende, og slik kan Cornerteateret fremstå som et allbruks scenekunsthus, og et kraftsentrum for den frie scenekunsten på Vestlandet. Her skapes rom for gjensidig inspirasjon, kreativitet, kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring.

Cornerteateret har tre etasjer med to blackbox-saler i første, tre prøvesaler i andre og kontorfasiliteter m.m. i tredje etasje. Les mer om fasilitetene her

Huset er et samboerskap mellom Vestlandske Teatersenter og Proscen.

Cornerteateret driftes av selskapet Teaterdrift Bergen AS.

Teaterdrift Bergen AS ble stiftet 15.12.2011, og eies av Vestlandske Teatersenter (51%) og Proscen (49%).

Cornerteateret hadde offisiell åpning lørdag 7. september 2013.

HUSEIER

GC Rieber har i en årrekke vært en viktig støttespiller innen kulturprosjekter i Bergen, og med deres hjelp og engasjement ble den gamle verkstedsbygningen i tidligere Thormøhlensgate 45 (nå Kong Christian Frederiks plass 4)  på Marineholmen i Bergen tilrettelagt for teaterdrift.

Det var på Marineholmen den bergenske verftsindustrien ble etablert mot slutten av 1800-tallet. Thormøhlensgt. 45 var trolig en av de første større industribyggene som ble oppført på området. På tross av dårlig vedlikehold har den store trebygningen beholdt mye av sitt autentiske preg med mange originale bygningsdetaljer, samt en svært spesiell og bevaringsverdig bærekonstruksjon. Både av den grunn, og fordi huset er det siste gjenværende fra industrivirksomheten på Marineholmen, er det viktig å ta vare på bygget. Byantikvaren i Bergen har vært konsultert under hele planleggingsprosessen. Prosjektet Cornerteateret har derfor en arkitektur- og lokalhistorisk egenverdi.

Bergen kommune 29.11.2013: Cornerteateret fikk Arkitektur- og byformingsprisen

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Vestlandske Teatersenter (VT) hadde i en årrekke vært på jakt etter gode lokaler til sin mangfoldige og økende aktivitet. Daglig leder ved Teatersenteret, Frøydis Otre, gikk stadig forbi det forfalne, grønne huset på sine turer i nærområdet. Gleden var stor da det viste seg at det var GC Rieber Eiendom som driftet bygget. VT hadde hatt et godt samarbeid med GC Rieber da de leide lokaler hos dem på Industrihuset på Møhlenpris. Da muligheten til å inngå et samarbeid med GC Rieber om å rehabilitere den verneverdige bygningen om til et teaterhus, startet prosessen med å samle støtte og søke flere samarbeidspartnere.

Arenamangelen for den frie scenekunsten i Bergen hadde vært prekær i flere tiår, og VT fikk Proscen, ved Linda Børnes, med på laget. Sammen utviklet de idéen om et samarbeid for å få på plass permanente lokaler for begge organisasjonene.

Helhetstanken rundt huset og samlokaliseringen mellom Vestlandske Teatersenter og Proscen har vært et grunnpremiss helt siden prosjektet ble presentert for kulturlivet første gang våren 2010.

Studvest, 10.03.2010: Nytt kulturhus i Bergen

Cornerteateret er et lavterskeltilbud for produksjon og visning av scene- og dansekunst for profesjonelle aktører i hele fylket.

Kulturaktører på alle plan uttrykte både muntlig og skriftlig en støtte til Cornerteaterprosjektet. Derfor vet vi at prosjektet er solid forankret lokalt og regionalt, både hos andre kunstinstitusjoner og ikke minst hos nåværende og framtidige brukere av huset. Den lange rekken av støttebrev bekrefter også dette.

GC Rieber News no 03/2013: Det startet som en drøm – i dag er den blitt virkelighet

ÅRSMELDINGER Teaterdrift Bergen AS – Cornerteateret